TAPAS – Elderly CareAbout TAPAS Ms. Wadhavkar talked briefly about the journey of Tapas, the problems she faced and how she got overwhelming responses from some of the …

www.cedashomecare.com

Cedas Home Care Services
356 Bloomfield Ave Suite 4,
Montclair, NJ 07042
973-447-3138

5 Replies to “TAPAS – Elderly Care”

  1. अप्रतिम. आवंढा आला. ह्याची गरज वाढली आहे हल्ली. माझ्या मेव्हण्यांना झाला होता तेव्हा ते बायको शिवाय कोणालाही ओळखत नव्हते. वाटतं की प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीला काय वाटत असेल, असं सगळं हरवल्यावर. कुणालाही होऊ नये अशी प्रार्थना करायची.

  2. निःशब्द करणारं वास्तव खूप छान मांडलंय!!!
    तपस उपक्रमाला खूप खूप शुभेच्छा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *